szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr VIII/48/2011

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie uzupełnienia składu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:32

Uchwała Nr XII/71/2011

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2012 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:54

Komunikat Wójta Gminy w Aleksandrowie

Komunikat z dnia 8 lutego 2011 Wójta Gminy w Aleksandrowie w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-08 14:05

Uchwała Nr VI/32/2011

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 maja 2011 roku   w sprawie uchylenia uchwały ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:28

Zarządzenie Nr 28/2011

... Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...   w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:30

Uchwała Nr VIII/43/2011

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018" dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:11

Uchwała Nr X/59/2011

Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 listopada 2011 roku   w sprawie pozbawienia statusu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:32

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ... na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 wg załącznika Nr 5 § 6. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Zarządzenie Nr 42/2010

... Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok, oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-31 14:58

Uchwała Nr IV/20/2011

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:28

Zarządzenie Nr 17/2011

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 ... Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:10

Uchwała Nr IX/52/2011

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego ... Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:22

Uchwała Nr XI/60/2011

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada ... o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Uchwała Nr XII/77/2011

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2012 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:19

Uchwała Nr V/29/2011

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 roku   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Siucice gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:23