szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2011

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:28

Zarządzenie Nr 17/2011

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 ... Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:10

Uchwała Nr IX/52/2011

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego ... Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:22

Uchwała Nr XI/60/2011

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada ... o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Uchwała Nr XII/77/2011

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2012 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:19

Uchwała Nr V/29/2011

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 roku   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Siucice gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:23

Uchwała Nr VII/38/2011

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie: zatwierdzenia ... z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2010 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-20 07:54

Uchwała Nr VIII/49/2011

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie odwołania radnego ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:34

Uchwała Nr XII/72/2011

Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2012 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:56

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ... 7 5. Termin wykonania zamówienia 28.09.2011 r. 6.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Zarządzenie Nr 23/2011

... Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ... w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 10:15

Uchwała Nr VII/33/2011

Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie: ... sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:38

Zarządzenie Nr 24/2011

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 12 ... w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:31

Uchwała Nr VIII/44/2011

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   zmieniająca uchwałę w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:13

Protokół IV/2010

... w Aleksandrowie odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:03