szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Zarządzenie Nr 5/2011

... Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 stycznia 2011 roku   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-20 14:04

Zarządzenie Nr 22/2011

... Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-15 09:07

Zarządzenie Nr 16/2011

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 ... Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:05

Zgłoszenia na członków komisji konkusowej

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 12 ... w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Aleksandrów pod nazwą "Utworzenie i prowadzenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:14

Uchwała Nr XI/62/2011

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2011 roku   w sprawie wysokości stawek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:32

Uchwała Nr XII/76/2011

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 roku   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2012-2020 oraz prognozy długu. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 15:04

Zarządzenie Nr 3/2011

... Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 roku   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:33

Uchwała Nr V/28/2011

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 kwietnia 2011 roku   w sprawie warunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:21

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 ... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Uchwała Nr VIII/48/2011

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie uzupełnienia składu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:32

Uchwała Nr XII/71/2011

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 ... uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2012 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:54

Komunikat Wójta Gminy w Aleksandrowie

Komunikat z dnia 8 lutego 2011 Wójta Gminy w Aleksandrowie w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-08 14:05

Uchwała Nr VI/32/2011

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 maja 2011 roku   w sprawie uchylenia uchwały ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:28

Zarządzenie Nr 28/2011

... Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...   w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:30

Uchwała Nr VIII/43/2011

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 2 września 2011 roku   w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018" dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 12:11