szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania tutaj >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Protokół VII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:09

Protokół Nr VIII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Protokół Nr IX/2011

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:16

Protokół Nr XI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-08 14:36

Protokół Nr X/2011

P R O T O K Ó Ł Nr X/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 listopada 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:18

Protokół Nr V/2011

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 11 kwietnia 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:05

Protokół Nr XII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 10:58

Protokół Nr VI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2011 z sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 4 maja 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:08

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 ... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-18 12:31

Wykaz decyzji o wycinkę drzew w 2011 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-07 12:06

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 13:08

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50