szukaj

The words na, rok were not included because they were too short.

Search results

Budżet Gminy Aleksandrów na 2011 rok

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 11 lutego 2011 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrow na rok 2011 dokument do pobrania tutaj >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:50

Protokół Nr IX/2011

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:16

Protokół Nr XI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-08 14:36

Protokół Nr X/2011

P R O T O K Ó Ł Nr X/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 listopada 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:18

Protokół Nr V/2011

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 11 kwietnia 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:05

Protokół Nr XII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 10:58

Protokół Nr VI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2011 z sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 4 maja 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:08

Protokół VII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:09

Protokół Nr VIII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 ... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 13:08

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Instrukcja organizacyjna w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-21 15:00

Uchwała Nr III/12/2006

... mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-09 15:25