szukaj


Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

... nabywanie i zbywanie oraz obciążanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wydzierżawianie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... gruntami:   1) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,   2) prowadzenie spraw w zakresie ... 3) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,   4) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,   5) prowadzenie spraw związanych ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy ... przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... Z E N I E PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Na ... przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY   ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność ... Lp Położenie nieruchomości Numer działki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Wykaz nieruchomości do sprzedania

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Wójt ... późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność ... Lp Położenie nieruchomości Numer działki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY Wójt Gminy ... 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ... Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykaz nieruchomości >>   Zainteresowani nabyciem w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność ... Lp Położenie nieruchomości Numer działki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-19 14:49

Ogłoszenie o przetargu.

... przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy ... przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie gmina Aleksandrów , ... Lp Położenie nieruchomości (obręb) Numer działki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Ogłoszenie o przetargu.

... przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy ... przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY ... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ... Lp Położenie nieruchomości Numer działki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:25

Ogłoszenie o przetargu.

... przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy ... przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57