szukaj


Search results

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Niewierszyn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 08:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podst ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:19

Uchwała Nr IV/22/2007

... w obrębie wsi Niewierszyn stanowiącej własność Gminy Aleksandrów ... 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

Wyjaśnienie SIWZ- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

... Aleksandrów >> Przedmiar Niewierszyn >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-05 08:49

Radni

... Konecki Paweł , zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>> ... Konecki Paweł , zam. Niewierszyn Oświadczenie majątkowe>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Niewierszyn 32714 ... Niewierszyn 36175 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... Niewierszyn 32714 ... Niewierszyn 36175 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

POŁOŻENIE I HISTORIA

... koneckiego w powiecie opoczyńskim pozostały gminy : Niewierszyn   z siedzibą w Aleksandrowie, Machory z siedzibą w ... Aleksandrów wchodziły wsie :  Gmina Niewierszyn    -    Aleksandrów, Borowiec, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... woj. łódzkie pow. piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej ... do gruntów rolnych na terenie Gminy Aleksandrów odcinek Niewierszyn - Ostrów od km 0+000 do km 1+ 440w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Przetarg na budowę klatki schodowej

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ALE NIE ... 2)   Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO 3)   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40