szukaj


Search results

Oświadczenia majątkowe Pracowników

... Głowacki Dionizy - Wójt Gminy Oświadczenie majątkowe>> ... Głowacki Dionizy - Wójt Gminy (nowa kadencja) Oświadczenie majątkowe>> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:33

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: ... Rok 2016 Ewa Dziembor - Przewodnicząca Rady Gminy , zam.Aleksandrów Oświadczenie ...   Rok 2014 (nowa kadencja - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień wyborów) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Wybrana oferta

  Urząd Gminy w Aleksandrowie  uprzejmie informuje, iż w wyniku ... – Hydraulicznych Ewa Cłapa Gazomia Nowa 18A 97 – 310 Moszczenica 3. BIP UG w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06

Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

... Dofinansowanie przyznane jest przez wójta gminy w drodze decyzji, po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań. Od 1 września 2012 r. została dodana nowa regulacja prawna do art. 70b ustawy o systemie oświaty, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-26 08:18

Rada Gminy

UCHWAŁA Nr   XXV/148/2005 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia   30 grudnia 2005   roku ... 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a,   co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24

Oświadczenia majątkowe

... Oświadczenia majątkowe Rada Gminy Oświadczenia majątkowe Radnych ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2010-07-23 13:26

Uchwała Nr IV/20/2007

UCHWAŁA NR IV/20/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku ... roku Nr29 , poz.257 ,Nr 99,poz.1001, Nr 152 poz.1597 / Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Uchwała Nr IV/25/2007

... UCHWAŁA Nr IV/25/2007 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2007r ... 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr 179,poz.1485 Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Uchwała budżetowa na 2006r.

... Nr   XXV/147/2005 RADY   GMINY   w   ALEKSANDROWIE   z dnia 30 grudnia 2005r ... Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy w Aleksandrowie   u c h w a l a, co następuje: ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie ... 2007r. Nr 69 , poz. 468 oraz Nr 173 , poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:00

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... z 2003 r Nr 80, poz. 717, z 2004r Nr 6, poz. 41) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Uchwała Nr IV/18/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie ... , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 oraz Nr 181 , poz. 1337 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:13

Uchwała Nr III/14/2006

... UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 29 grudnia 2006 ... 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr 179,poz.1485 Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Uchwała Nr IV/24/2007

UCHWAŁA NR IV/24/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:22