szukaj


Search results

Uchwała Nr VIII/44/2007

... Uchwała Nr VIII / 44 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 czerwca 2007 roku ... publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Udziela ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:18

Uchwała Nr XV/90/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku ... publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:53

Uchwała X/51/2007

... Uchwała nr X/51/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 października 2007 roku ... Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:05

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

... się przez 30 lat. 23 września 1992 roku Rada Gminy Aleksandrów, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie - o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/54/2007 z dnia 8 października 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 14 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-15 12:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dąbrowa nad Czarną

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 23 lipca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 23 lipca 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-21 09:05

Ogłoszenie

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/157/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-14 07:09

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 2 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 22 lutego 2010 roku na wniosek Gminy Aleksandrów , z godnie z art.11a ust.4 ustawy z dnia 10 ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 22 lutego 2010 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-24 09:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 1 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 2 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09