szukaj


Search results

Uchwała Nr XI/57/2007

... Uchwała Nr XI/57/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku w ... 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:34

Uchwała Nr XXII/118/2008

... Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 grudnia 2008 roku ... z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:19

Uchwała Nr XI/61/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 ... poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

... się przez 30 lat. 23 września 1992 roku Rada Gminy Aleksandrów, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie - o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr X/54/2007 z dnia 8 października 2007 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 maja 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 maja 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wacławów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 23 lipca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 14 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-15 12:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dąbrowa nad Czarną

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 23 lipca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 23 lipca 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 kwietnia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-21 09:05

Ogłoszenie

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/157/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-14 07:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 2 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 22 lutego 2010 roku na wniosek Gminy Aleksandrów , z godnie z art.11a ust.4 ustawy z dnia 10 ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 22 lutego 2010 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-24 09:21