szukaj


Search results

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 2 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Wolica

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 25 czerwca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-25 13:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 1 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-01 13:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 maja 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 maja 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:56

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/32/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów: Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57

Protokół Nr XX/2008

... Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku ... która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie, uczestniczyło 14 radnych, na ogólną liczbę 15 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 20 maja 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa tartaku.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 19 listopada 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-20 10:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 15 stycznia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Ogłoszenie o przetargu.

... „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia ,przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW Działając na podstawie ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-14 14:04

Obiwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW Działając na podstawie ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:17