szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu.

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/32/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:54

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność ... 2015 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 10 października 2014r. w sprawie uchwalenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” 1) ... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” wytyczenie ... przy połączeniu istniejącego budynku Urzędu Gminy z nowoprojektowaną klatką schodową zewnętrzną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 07:51

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

  Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007   ... i przestępczości na terenie gminy za 2006r. 2. Informacja o stanie jednostek OSP i ich ... 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... dotację 1. ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Aleksandrów, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych ... lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługodawcy mogą ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji przeprowadzonych w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-30 11:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 1 czerwca 2016 roku w ... obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów w okręgu wyborczym nr 3. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-03 14:30

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-01 10:25

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-06 07:57

Wyjaśnienie SIWZ - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-18 11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini kablowej na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-09 08:47

Ogłoszenie o zamówieniu- "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-19 09:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-18 12:21

Wybór oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-16 07:41