szukaj


Search results

Uchwała Nr III/14/2006

... UCHWAŁA Nr III/14/2006 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 29 grudnia 2006 ... 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr 179,poz.1485 Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 10:10

Uchwała Nr IV/24/2007

UCHWAŁA NR IV/24/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:22

Uchwała Nr IV/21/2007

UCHWAŁA NR IV/21/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:18

Uchwała Nr IV/22/2007

UCHWAŁA NR IV/22/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:24

UCHWAŁA Nr XXIX/166/06

... UCHWAŁA Nr XXIX/166/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:09

Uchwała Nr IV/23/2007

UCHWAŁA NR IV/23/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku ... nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:27

Uchwała Nr XXXI/177/2006

... Uchwała Nr XXXI /177/ 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 września 2006 roku ... tj Dz. U. z 2004 r., Nr 204 poz. 2086, Nr 273 poz. 2703/ RADA GMINY W ALEKSANDROWIE u c h w a l a co następuje: § 1. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

Uchwała Nr XIII/83/2008

Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku w ... poz. 362,Nr 126, poz.875 i z 2007r. Nr 192, poz. 1394 ), Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 11:58

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Protokół Nr I/2006

... Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku ... o wyborze. Ad. pkt. 3 Rada Gminy na członków do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Ogłoszenie

... nowych ławników na kadencję 2008 – 2011, Rada Gminy w Aleksandrowie dokona ich wyboru spośród zgłoszonych kandydatów. ... Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. Kandydatów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

Uchwała Nr VIII/42/2007

... RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia ... 104,poz.708,Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249, poz.1832) Rada Gminy w Aleksandrowie u ch w a l a , co natępuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 12:53

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała Nr III/12/2006

... UCHWAŁA NR III/12/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Uchwała Nr III/13/2006

... UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:32