szukaj


Search results

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-04 13:38

Dotyczy przetargu - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Edytowalna wersja przedmiarów robót (.ath) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 09:42

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-09-18 12:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 10:36

Wyjaśnienie treści SIWZ - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandró

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 12:20

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Informacja Wójta Gminy Aleksnadrów o wynikach kosultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-02 14:08

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Unieważnienie postępowania - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleks...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-03 13:31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-12 10:05

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-01 10:25

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-06 07:57

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Wyjaśnienie SIWZ - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-18 11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini kablowej na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-09 08:47