szukaj


Search results

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS . W pierwszym półroczu 2006 roku na wypłatę ... dzieci. Opłacamy pobyt w DPS 5 mieszkańcom gminy i na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 24 484,00. W ramach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Uchwała Nr XV/123/2016

Uchwała Nr XV/123 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 września 2016 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2016 rok Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-18 13:24

Zarządzenie Nr 22/2017

... Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 3 kwietnia 2017r . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-05 14:22

Uchwała Nr XIV/108/2016

Uchwała Nr XIV/108 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2016 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 09:08

Uchwała Nr XVII/141/2016

Uchwała Nr XVII/141 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2016 roku   ... wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2017 - 2020. Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 09:49

Uchwała Nr XIII/101/2016

Uchwała Nr XIII/101 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 6 maja 2016 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-14 10:36

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 11:03

Uchwała Nr XIX/106/2008

Uchwała Nr XIX/106/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 września 2008 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 09:15

Uchwała Nr X/54/2007

Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 8 października 2007 roku w ... w obrębie wsi Borowiec stanowiącej własność Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 10:41

Uchwała Nr XVI/98/2008

Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 czerwca 2008 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 15:17

Uchwała Nr XXI/112/2008

Uchwała Nr XXI/112/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 listopada 2008 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Aleksandrów dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-31 11:25

Zarządzenie Nr 35/2008

... Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 21 listopada 2008 roku ... w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:24

Uchwała Nr XXIII/132/2008

Uchwała Nr XXIII/132/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku   w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2009r dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 15:36

Zarządzenie Nr 1/2009

... Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 2 stycznia 2008 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 13:30

Uchwała Nr XXVII/151/2009

Uchwała Nr XXVII/151/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:46