szukaj


Search results

Uchwała Nr XXXI/227/2014

... Uchwała Nr X X XI/227 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 7 maja 2014 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-24 09:57

Uchwała Nr XXXII/237/2014

... Uchwała Nr X X XII/237 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 roku ... w sprawie absolutorium dla Wójta gminy Aleksandrów. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:49

Uchwała Nr XXXIII/240/2014

... Uchwała Nr X X XIII/240 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 września 2014 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-26 14:16

Zarządzenie Nr 78/2014

... Zarządzenie Nr 78/201 4 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 22 grudnia 2014r . ... pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Aleksandrów. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-23 15:59

Uchwała Nr III/21/2014

... Uchwała Nr III /21 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2014 roku ... w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2015 rok. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-08 15:36

Uchwała Nr IV/38/2015

Uchwała Nr IV/38 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2015 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2015 rok Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:47

Uhwała Nr V/40/2015

Uchwała Nr V/40 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 11 maja 2015 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:04

Uchwała Nr VI/47/2015

Uchwała Nr VI/47 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 czerwca 2015 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:08

Uchwała Nr VIII/69/2015

Uchwała Nr VIII/69 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 13 listopada 2015 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:52

Uchwała Nr II/8/2006

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w spawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy w Aleksandrowie. więcej... ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:27

Uchwała Nr X/84/2015

Uchwała Nr X/84 /201 5 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 grudnia 2015 roku ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2016. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-09 08:59

Uchywała Nr XI/91/2016

Uchwała Nr XI/91 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 25 lutego 2015 roku   ... wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2016 -2020. Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-10 13:22

Uchwała Nr XIX/151/2017

Uchwała Nr XIX/151 /2017 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2017 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2017 rok. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-06 11:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... a w i a d a m i a m że na wniosek GMINY ALEKSANDRÓW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w ... niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów – Referat Gospodarki Przestrzennej , Komunalnej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:52

Zarządzenie Nr 14/2017

... Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 02 marca 2017r . ... i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-02 16:54