szukaj


Search results

Informacja Wójta Gminy Aleksnadrów o wynikach kosultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-02 14:08

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008r. ... w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 5 października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY w ALEKSANDROWIE       ... referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.   § 2   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

... z dnia 5 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt ... UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym informuję , ... utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 lutego 2009 roku w ... w cenie oleju napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach : 1. od dnia 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2008/2009”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51