szukaj


Search results

Wyjaśnienie SIWZ - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-22 15:46

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 13:53

Otwarcie ofert - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-29 10:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008r. ... w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 5 października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY w ALEKSANDROWIE       ... referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.   § 2   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

... z dnia 5 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt ... UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym informuję , ... utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 9 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2008/2009”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15