szukaj


Search results

Uchwała Nr XIII/82/2012

Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 marca 2012 roku   ... z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:22

Uchwała Nr XVI/95/2012

Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 3 sierpnia 2012 roku   ... Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy Gminy Aleksandrów na lata 2012-2020 oraz prognozy długu. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-31 13:23

Protokół Nr XVI/2012

... Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 3 sierpnia 2012 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-09 14:34

Protokół Nr XIX/2012

... Nr X IX /2012 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 listopada ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-20 15:57

Uchwała Nr XX/125/2012

... Uchwała Nr X X /1 2 5 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 0 grudni a 2012 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:47

Zarządzenie Nr 6/2013

... Nr 6 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 11 lutego 2012r ... i dziedzictwa narodowego w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-11 16:03

Uchwała Nr XXII/142/2013

... /1 4 2 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 marca ... oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2013 roku . dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:06

Zarządzenie Nr 3/2012

... Zarządzenie Nr 3 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2012r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:16

Zarządzenie Nr 30/2012

... Zarządzenie Nr 30 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 maja 2012r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 13:12

Zarządzenie Nr 22/2013

... Nr 22 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 10 maja 201 3 r ... uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów" . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-10 08:15

Zarządzenie Nr 36/2012

... Zarządzenie Nr 36 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 29 czerwca 2012r ... komercyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 12:59

Zarządzenie nr 41/2013

... Zarządzenie Nr 41/201 3 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 sierpnia 2013r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-08-23 10:46

Zarządzenie Nr 53/2012

Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 września 2012r ... o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę i montaż urządzeń do modernizacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:26

Uchwała Nr XXV/178/2013

... XV /1 7 8/201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 września 201 3 ... socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:26

Zarządzenie Nr 16/2014

... Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 19 marca 2014r ... upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33