szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 25/2011

... Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia  12 maja 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-13 10:44

Uchwała Nr VII/37/2011

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2011 roku   w sprawie: zmiany budżety Gminy Aleksandrów na rok 2011 dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 13:48

Zarządzenie Nr 12/2011

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 marca 2011r w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:29

Uchwała Nr IX/52/2011

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:22

Protokół Nr X/2011

... Ł Nr X/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 listopada 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:18

Uchwała Nr XI/63/2011

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2011 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:34

Protokół Nr XI/2011

... Ł Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-08 14:36

Uchwała Nr XIV/89/2012

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 czerwca 2012 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2012 rok. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-18 09:36

Uchwała Nr XVII/98/2012

Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2012 roku   w sprawie: podziału Gminy Aleksandrów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-05 13:57

Uchwała Nr XVIII/106/2012

Uchwała Nr XVIII/10 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 2012 roku ... w ciągu drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-08 15:12

Uchwała Nr XX/115/2012

... Uchwała Nr X X /1 1 5 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 0 grudni a 2012 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:31

Uchwała Nr XXI/131/2012

... Nr X XI /1 3 1 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 ... , Oświaty , Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy A leksandrów . dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:47

Projekt „Aktywni w naszej gminie”

... pomocy społecznej. W dniu 15 marca 2013r. Wójt Gminy - Dionizy Głowacki podpisał aneks do umowy ramowej na 2013r. pomiędzy ... ze świadczeń pomocy społecznej  z terenu Gminy Aleksandrów, zagrożonych wykluczeniem społecznym bezrobotnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-03 11:54

Uchwała Nr XXII/148/2013

... /1 4 8 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 marca ... w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok. dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:07

Zarządzenie Nr 32/2012

... Zarządzenie Nr 32 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 1 czerwca 2012r ... w sprawie:  Zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 12:50