szukaj


Search results

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 7 października 2011r ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:47

Uchwała Nr IX/53/2011

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 września 2011 roku   ... zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Aleksandrów na lata 2011-2017 oraz prognozy długu. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:20

Protokół Nr VIII/2011

... Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Uchwała Nr XI/60/2011

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2011 roku   ... w sprawie: uchwalenie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi o raz podmiotami, o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Uchwała Nr XIV/86/2012

Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 czerwca 2012 roku   ... uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów" w ramach konkursu Priorytetu IX, Poddziałania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-18 09:33

Uchwała Nr XXI/128/2012

... X XI /1 2 9 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:27

Zarządzenie Nr 12/2013

... Nr 12 / 2013 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 1 8 marca 201 3 r ... upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-18 15:16

Uchwała Nr XXII/146/2013

... /1 4 6 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 marca ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:07

Zarządzenie Nr 13/2012

... Zarządzenie Nr 1 3 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 2 7 lutego 2012r ... o udzi elenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Alek san drów na realizację zadania inwestycyjnego "Remon ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:48

Uchwała Nr XXIV/167/2013

... 67 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 6 czerwca 201 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-12 12:39

Uchwała Nr XXV/182/2013

... Uchwała Nr X XV /1 82/201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 września 201 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:33

Uchwała Nr XXVIII/196/2013

... Uchwała Nr X XVI II/1 96/201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 30 grudnia 201 3 roku ... i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 10:48

Uchwała Nr XXIX/206/2014

... Uchwała Nr X X IX/206 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 lutego 2014 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 12:43

Uchwała Nr XXX/219/2014

... Uchwała Nr X X X/219 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2014 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:52

Uchwała Nr XXXI/224/2014

... Uchwała Nr X X XI/224 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 7 maja 2014 roku   ... w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Aleksandrów. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-24 09:56