szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 26/2017

... Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 kwietnia 2017r . ... i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-14 10:13

Uchwała Nr XVII/133/2016

Uchwała Nr XVII/133 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 grudnia 2016 roku   ... i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2017 rok. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 09:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Zarządzenie Nr 30/2017

... Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 kwietnia 2017r . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 19:50

Uchwała Nr XIV/88/2008

Uchwała Nr XIV/88/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 kwietnia 2008 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:43

Protokół Nr XV/2008

... Ł Nr XV/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 12 czerwca 2008 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 15:27

Zarządzenie Nr 28/2008

... Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 października 2008 roku ... w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:16

Zarządzenie Nr 7/2009r

... Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 marca 2008 roku   ... zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:41

Uchwała Nr XXVII/157/2009

Uchwała Nr XXVII/157/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:56

Uchwała Nr XXIX/173/2009

Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2009 roku   ... w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Aleksandrów na rok 2010 środków finansowych stanowiących ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:51

Uchwała Nr XXXI/180/2009

Uchwała Nr XXXI/180/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 października 2009 roku   ... lat nieruchomości będącej w zasobach mienia komunalnego Gminy Aleksandrów po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:43

Uchwała Nr XXXII/191/2009

... Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:33

Uchwała Nr XXXIII/203/2009

... Uchwała Nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:13

Zarządzenie Nr 38/2009

... Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 listopada 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009 dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:18

Zarządzenie Nr 55/2009

... Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 grudnia 2009 roku ... w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2010 rok i planu finansowego przychodów i wydatków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 14:26