szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 ... Zamawiającego:     Urząd Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B 26 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Kompetencje Rady Gminy

WYŁĄCZNA WŁAŚCIWOŚĆ RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca ... r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 stycznia 2007 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21

Komunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

... KOMUNIKAT   Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 18 sierpnia 2008 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 13:56

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU  ... OGÓŁEM STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ALEKSANDÓW WYNOSI 67,8624ha. Informacje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892    ...  2)   Powierzchnia gminy: 144 km 2  3)    I nfrastruktura ... naturalne nie jest zanieczyszczone; nie ma na terenie gminy zakładów przemysłowych, stąd emisja zanieczyszczeń jest minimalna, a ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Wybory Wójta Gminy Aleksandrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Alekdandrów z dnia 18 sierpnia 2008r o numerach i granicach ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-08-21 14:58

Obwieszczenie dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

... >> Program ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów >> Prognoza oddziaływania na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-25 11:47

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

... Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-21 13:15

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów

... Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-19 08:51

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Protokół Nr II/2006

... O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku ... Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów Stańczyk Józef - Z-ca Wójta Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25