szukaj


Search results

Uchwała Nr III/13/2006

... UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2006 roku ... 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:34

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr    XXVII/155/2006 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... UCHWAŁA Nr 2008 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia roku ... 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203/ Rada gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

... INFORMACJA   WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW   w sprawie naboru ... Trybunalskim – 2 ławników. Rada Gminy w Aleksandrowie dokona wyboru ławników na sesji w miesiącu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   1) określenie polityki przestrzennej Gminy,   2) prowadzenie prac związanych ze sporządzeniem studium ... i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, celów i kierunków polityki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała budżetowa na 2004r.

... H W A Ł A Nr XII/66/04 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 24 lutego 2004 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   ... Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693 i Nr 190, poz.1865) Rada Gminy w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała budżetowa na 2003r.

... H W A Ł A Nr IV/20/2003 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 14 marca 2003 roku ... Nr 74, poz. 676,Nr 113, poz.984 i Nr 233, poz. 1957 ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Instrukcja do BIP

... Podstawowe informacje dotyczące Gminy Aleksandrów.         Obiekty ... Biblioteka Publiczna (Dane dotyczace bibliotek na terenie gminy).     Komunikaty i Ogłoszenia (Najświeższe ... wyborów). Organy     Rada Gminy (Krótko o radzie).     Przewodniczący Rady. ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Uchwała budżetowa na 2005r.

... C H W A Ł A Nr XIX/119/05 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2005 roku ... 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminyw Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

... UCHWAŁA NR XXVIII/160/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 26 kwietnia 2006 roku ... 2005r. Nr 113, poz. 954) z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Uchwała Nr XXX/171/06

...   UCHWAŁA Nr XXX/171/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 4 sierpnia 2006 roku ... 1441 , Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje : ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:41

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

... UCHWAŁA NR XXVIII/156/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku ... poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... U C H W A Ł A NR XXIX/165/06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku ... poz.962, Dz.U. Nr 169, poz.1420, z 2006r Nr 45 poz. 319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07

Uchwała Nr V/26/2007

...   UCHWAŁA Nr V/26/2007 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 11 kwietnia 2007 roku ... poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:05

Uchwała budżetowa na 2007r.

... Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30