szukaj


Search results

Uchwała Nr XXIX/161/06

... Uchwała Nr XXIX/161/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 19 czerwca 2006 roku ... 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: § 1. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr XXX/169/06

  Uchwała Nr XXX/169/06 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 04 sierpnia 2006 roku ... 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: § 1. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:35

Uchwała Nr X/47/2007

Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 października 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku ... publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:54

Uchwała NR VII/38/2007

... Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:52

Uchwała Nr XXII/120/2008

... Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 grudnia 2008 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XIII/81/2008

... Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku w ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28

Uchwała Nr XV/89/2008 z dnia 12 czerwca 2008r

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:52

Uchwała Nr X/52/2007

... Uchwała nr X/52/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 08 października 2007 rok ... ( Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:10

Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku ... 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Uchwała Nr IX/45/2007

... Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2007 roku ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-19 14:43

Uchwała Nr X/50/2007

... Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 10:35

Uchwała Nr XVIII/101/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... Uchwała Nr XVIII/101/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku   ... publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy. Zadania zlecone gminie są realizowane zgodnie z ustaleniami ... w tej sprawie przez wojewodę. Zadania własne gminy realizowane są zgodnie z ustaleniami   Rady Gminy. Na czele ... stoi kierownik powołany przez Wójta Gminy. Rada Gminy udzieliła kierownikowi upoważnienia do wydawania decyzji ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Uchwała Nr XII/74/2007

... Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31grudnia 2007 roku ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34