szukaj


Search results

Uchwała Nr XII/74/2007

... Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31grudnia 2007 roku ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr VIII/43/2007

... Uchwała Nr VIII / 43 / 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 czerwca 2007 r. ... 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Uchyla ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:13

Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... Uchwała Nr XVIII/100/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:41

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 kwietnia 2008 roku ... 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25

Uchwała NR VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 07:54

Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku ... publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:16

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 lutego 2009 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Uchwała Nr VII/35/2007

... Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30

Uchwała Nr XIX/105/2008

... Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 września 2008 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44

Uchwała Nr X/48/2007

... Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku   ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-18 12:00

Uchwała Nr X/49/2007

... Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01

Uchwała XI/60/2007

Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku ... Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Uchwała Nr X/46/2007

... Uchwała Nr X/46/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 12:59

Uchwała Nr XI/58/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 ... 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36