szukaj


Search results

Uchwała Nr XIII/80/2008

Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 roku ... 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Uchwała Nr IX/45/2007

... Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2007 roku ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-19 14:43

Uchwała Nr X/50/2007

... Uchwała Nr X/50/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 10:35

Uchwała Nr VII/35/2007

... Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30

Uchwała Nr XIX/105/2008

... Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 24 września 2008 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 lutego 2009 roku ... ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Uchwała Nr X/48/2007

... Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Uchwała Nr VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku   ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-18 12:00

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 kwietnia 2008 roku ... 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje : ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25

Uchwała NR VII/36/2007

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 06 czerwca 2007 roku ... U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 07:54

Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku ... publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:16

Uchwała Nr XI/59/2007

... Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 3 grudnia 2007 roku ... poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Uchwała Nr XXII/119/2008

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 ... poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XXXI/174/06

  Uchwała Nr XXXI/174/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 września 2006 roku ... 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Uchwała Nr X/49/2007

... Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia ... Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:01