szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:39

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wykaz innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedania >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-30 07:25

Zapytanie o cenę - wykonanie operatu szacunkowego na wycenę 13 działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-14 14:33

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

... na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – ... , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26 . WYKAZ DZIAŁEK: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... km 1+ 440w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działek 63, 229/1, 229/2, 229/3” KOD ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Ogłoszenie - o przetargu.

... gmina Aleksandrów oznaczonej numerami działek 179/16 i 179/28 o powierzchni całkowitej 1276m² . ... wydzielona pod drogę dojazdową do okolicznych działek letniskowych zlokalizowanych w obrębie wsi Ostrów , a ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Wykaz nieruchomości do sprzedania

... gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów numerami działek 390/3 i 391/15 o powierzchni całkowitej 1055m² ... służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 390/2 i 391/16 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... , składająca się z trzech geodezyjnie wydzielonych działek położonych w terenie w bezpośrednim sąsiedztwie. ... Zainteresowani nabyciem nieruchomości/działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... roku do 30 września 2007 roku powierzchnia ogólna działek komunalnych uległa zmianie wyniku : nieodpłatnego ... 577 o pow. 0,4600ha sprzedaży działek położonych we wsi Aleksandrów oznaczonych numerem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Zainteresowani nabyciem w trybie bezprzetargowym działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:31

Uchwała Nr XXII/127/2008

... w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w obrębie wsi Ostrów stanowiących własność ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-31 11:48

Uchwała Nr X/55/2007

... nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w miejscowości Brzezie i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:00

Ogłoszenie o przetargu.

... Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich , z uwagi na fakt , iż działka nie posiada ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:54

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Uchwała Nr XII/76/2007

... roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia komunalnego działek gruntów położonych w Skotnikach, Józefów Nowy, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:50