szukaj

The words o, w, na were not included because they were too short.

Search results

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy „ZAKUP ŚREDNIEGO ... I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach, Skotniki 52, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem '' ... jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do szkół w Gminie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Aleksandrów: Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

  Z A W I A D O M I E N I E z dnia 5 kwietnia 2006 roku ... „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku ... art. 18 ust.2pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-09-18 12:18

Wyjaśnienie treści SIWZ - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandró

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 12:20

Wyjaśnienie SIWZ nr 2- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 14:45

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Unieważnienie postępowania - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleks...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-03 13:31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-12 10:05

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-01 10:25

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-06 07:57

Wyjaśnienie SIWZ - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-18 11:51