szukaj

The words o, w, na were not included because they were too short.

Search results

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy „ZAKUP ŚREDNIEGO ... I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach, Skotniki 52, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem '' ... jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków do szkół w Gminie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Aleksandrów: Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

  Z A W I A D O M I E N I E z dnia 5 kwietnia 2006 roku ... „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”. W związku z powyższym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-06 07:13

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku ... art. 18 ust.2pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini kablowej na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-09 08:47

Ogłoszenie o zamówieniu- "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-19 09:09

Wybór oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-16 07:41

Otwarcie ofert - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-29 10:51

Wyjaśnienie SIWZ - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-22 15:46

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 13:53

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

... Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-23 09:34

Dotyczy przetargu - Kanalizacja Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Edytowalna wersja przedmiarów robót (.ath) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-26 09:42