szukaj


Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... ustawy o ochronie zwierząt,   9) ochrona gruntów rolnych i leśnych,   10) określenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

  SZKOŁA PODSTAWOWA w DĄBROWIE NAD CZARNĄ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dyrektor - Zdzisław Brandys ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

... z napędem 4x4 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:     OSP Dąbrowa nad ... w art. 11 ust. 8  ustawy Pzp. 3) Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Informacje o zgromadzeniach

... w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt ... jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-29 15:03

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

... 14 tys EURO.   1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty Kultury ... 177 z póź. zm.). 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-20 07:42

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... tys EURO. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty Kultury ... 177 z póź. zm.). 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Zaproszenie od składania ofert

... Aleksandrów pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26-337 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 ... tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... tel. 044 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów , Aleksandrów 39b, 26-337 ... 7560027, faks 044 7560014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

  SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie Nad Czarną

  PUBLICZNE GIMNAZJUM w DĄBROWIE NAD CZARNĄ   Dyrektor: Elżbieta Ogrodnik tel. 44/756 90 08 e-mail: gimnazjum_dabrowa@wpp.pl NIP 771-24-89-343 Publiczne Gimnazju ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:51

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

  Aleksandrów, dnia 02.03.2010 roku Nr 1/2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

  SZKOŁA PODSTAWOWA w SKOTNIKACH Dyrektor: Andrzej Wołoszyn tel. 44/756 08 90 e-mail: szkolskotnik@poczta.onet.pl NIP 771-25-01-104 Ogólna char ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48