szukaj


Search results

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ... o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Ogłoszenie o zbiórce odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje Mieszkańców , że firmy świadczące usługi z zakresu gospodarki odpadami będą przeprowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-06 12:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-28 10:51

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 10:34

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-07 13:13

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-29 12:02

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-02 18:59

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-26 12:37

Informacja z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-16 12:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - punkt selektywnej zbiórki odpadów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-26 12:03

Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-02 12:00

Modyfikacja SIWZ nr 2 - Odiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-08 13:04

Wyjaśnienie treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Wyjaśnienie_SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-05 14:31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 12:05

Modyfikacja SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-30 09:58