szukaj


Search results

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ... o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Ogłoszenie o zbiórce odpadów elektronicznych, elektrycznych i wielkogabarytowych

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje Mieszkańców , że firmy świadczące usługi z zakresu gospodarki odpadami będą przeprowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-06 12:26

Unieważnienie postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-07 07:49

Wyjaśnienie treści SIWZ- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-08 13:26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-05 14:33

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ z załącznikami 1, 5, 6, 7, 8, 9 >> Załącznik nr 2 >> Załącznik nr 3 >> Załącznik nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 13:59

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-15 08:46

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-16 12:31

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> SIWZ wraz z załącznikami 1, 5-9 >> Załącznik Nr 2 >> Załącznik Nr 3 >> Załącznik Nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-16 10:55

Wyjaśnienie treści SIWZ- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-12 12:56

Wyjasnienia do SIWZ - Odiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 14:03

Wybór najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-19 11:20

Modyfikacja SIWZ - Odiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-07 13:10

Unieważnienie postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-04 11:58

Zawiadomnienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-13 12:23