szukaj


Search results

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 5

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:18

Wybór oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-01 11:09

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... 5 Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Termin wykonania zamówienia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-27 12:49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montarżem - SP Dąbrowa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-17 14:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:25

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-01 10:25

Wybór oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-16 07:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-08 15:02

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-28 13:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dożywianie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-23 08:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-28 10:51

Wybór najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-11 09:36

Wybór oferty - Remont drogi gminnej Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-04 19:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

otrzymują oferenci Aleksandrów, dnia 29.10.2008 r. Znak: OSP.S/2/2008 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24