szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-10 09:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-20 11:27

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę garażu przy budnyku OSP w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywienie uczniów szkół podstawowych i i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-08-16 12:29

Wybór oferty - Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki - Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-17 08:15

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokumentacja przydomwych oczyszczalni ścieków.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 11:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Orlik w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 15:05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-24 13:44

Wybór oferty- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-07 12:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 11:02

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. ... Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Ogłoszenie

... 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. ... Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ... zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18