szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-24 13:44

Wybór oferty- Budowa chodników na terenie Gminy Aleksandrów- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-07 12:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 11:02

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi we wsi Stara oraz remont na odcinku Siucice - Justynów.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-18 11:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywnianie uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-20 13:38

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 4

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:02

Wybór oferty - Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jakonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-04 19:54

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Szkóły Podstawowej i Gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 10:37

Wybór najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-19 11:20

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. ... Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Ogłoszenie

... 5 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. ... Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40