szukaj


Search results

Ogłoszenie

... na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: zgłaszają związki zawodowe, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

Nabór na wolne stanowisko

... OGŁASZA NABóR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT ds. SPOŁECZNYCH I PROMOCJI GMINY w ... umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-26 14:44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego.

... OGŁASZA NABóR NA WOLNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO   w wymiarze ... c)     umiejętność pracy w zespole,     d)     ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-19 10:33

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

... 2007-2013 Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2012 roku. KRYTERIA WYBORU ... 6)zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole; 7)znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... regulaminy organów szkoły. Ważnym elementem w pracy szkoły jest dobór programów nauczania z ... swoje programy, tzw.autorskie /Matematyka-program pracy z uczniem zdolnym, Matematyka-program pracy z uczniem słabym/. W zakresie pracy dydaktycznej ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Konkurs na głównego księgowego.

... 1. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy): Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie 39 26-337 Aleksandrów Wymiar czasu pracy : pełny etat Rodzaj umowy : umowa o pracę 2. Określenie stanowiska ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Zaproszenie od składania ofert

Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nie ... jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej na rzecz ... Procedura składania oferty i jej oceny: 5.1. Termin złożenia oferty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 ... wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 12:59

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 ... wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 ... wyboru ofert: najniższa cena ofertowa. Oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 14:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 ... wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:19

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 ... wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący wykonawcy: Oferta nr 1: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 11:03

Zarządzenie Nr 22/2008

... w sprawie: organizacji i trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do ... 6) przedstawia Wójtowi propozycje odrzucenia oferty, 7) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu, 8) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:03

Referat organizacyjny

... związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami Urzędu i jednostek podporządkowanych,   2) ... nieobecności w godzinach służbowych, rozliczenia czasu pracy, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych,   3) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Rada Gminy

... roku   w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006 rok.   ... co następuje: § 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2006   rok w brzmieniu ustalonym w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 11:24