szukaj


Search results

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 8,14 zł Słownie: (osiem złotych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Wybór oferty na wynajem podnośnika

... przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 10,82 zł Słownie: ( dziesięć ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:35

Wybór oferty na przebudowę dróg

Wybór oferty na przebudowę dróg we wsiach Dębowa Góra, Dębowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-31 11:35

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: o ... Zgodnie z § 3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Protokół Nr XX/2008

... w związku z decyzją Pani Skarbnik o odejściu z pracy, po uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury P oddał propozycję ... i złożyła najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy. ... złożyła dnia 7 lipca podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 października 2008 roku w związku z uzyskaniem prawa do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... ale nie pozostający w zatrudnieniu z uwagi na brak miejsc pracy. W ostatnich latach bezrobocie jest poważnym zagrożeniem ... w uzależnienie. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż zarejestrowanych jest ogółem 274 bezrobotnych mieszkańców ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie mapy zatwierdzającej projekty podziału...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-09 10:46

Zawiadomenie o wyborze oferty na olej opałowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-14 13:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Wybór oferty - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-06 11:57

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drógi na odcinku Marianów - Siucice.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:29

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25