szukaj


Search results

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 8,14 zł Słownie: (osiem złotych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Wybór oferty na wynajem podnośnika

... przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 10,82 zł Słownie: ( dziesięć ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:35

Wybór oferty na przebudowę dróg

Wybór oferty na przebudowę dróg we wsiach Dębowa Góra, Dębowa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-31 11:35

Protokół Nr XX/2008

... w związku z decyzją Pani Skarbnik o odejściu z pracy, po uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury P oddał propozycję ... i złożyła najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy. ... złożyła dnia 7 lipca podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 października 2008 roku w związku z uzyskaniem prawa do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... ale nie pozostający w zatrudnieniu z uwagi na brak miejsc pracy. W ostatnich latach bezrobocie jest poważnym zagrożeniem ... w uzależnienie. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż zarejestrowanych jest ogółem 274 bezrobotnych mieszkańców ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... poniżej. Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: o ... Zgodnie z § 3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drógi na odcinku Marianów - Siucice.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:29

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 2

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04