szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-24 20:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-27 14:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-02 11:17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Wybór oferty - Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Siucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlcę wiejską

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-07 14:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej Marianów - Justynów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie mapy zatwierdzającej projekty podziału...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-09 10:46

Zawiadomenie o wyborze oferty na olej opałowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-14 13:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Wybór oferty - Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów (Stefanówka)

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-06 11:57

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drógi na odcinku Marianów - Siucice.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:29

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31