szukaj


Search results

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Wybór oferty - "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-14 10:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Wybór oferty- Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Aleksandrów- zad. 2

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-23 08:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ciechomin

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-10 10:09

Wybór najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:11

Zzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-29 12:52

Wybór najkorzystniejszej oferty - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-09 08:45

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-23 09:34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-08 09:34

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokument do pobrania tutaj .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 12:18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-21 10:44