szukaj


Search results

Nabór na wolne stanowisko

... Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.04.2011 do 31.12.2011 roku. ... 6)zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole; 7)znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Nabór na wolne stanowisko pracy

... OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INFORMATYK ... samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy. Zakres wykonywanych zadań na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:03

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

  Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007   ... wewnętrznych organów za 2007r. 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008r. 5. Uchwalenie budżetu gminy na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

... roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok. Na podstawie ... § 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok w brzmieniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:17

Nabór na wolne stanowisko

... na tym stanowisku, h) minimalny staż pracy w administracji samorządowej przez okres lat 10 w tym 5 lat ... kalkulacyjnego , b) umiejętność pracy w zespole, c) samodzielność, d) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 13:44

Plan pracy Rady Gminy na 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-18 12:31

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... świadków dotyczących wliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.   4. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok

Uchwała i plan dostępne tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-15 10:32

Plan pracy Rady Gminy na 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-08 15:38

Plan pracy Rady Gminy na 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-14 12:15

Plan pracy Rady Gminy na 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-10 07:46

Plan pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2013 rok

D okument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-23 14:52

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Nabór na wolne stanowisko

... Gminy w Aleksandrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych ... dodatkowe: umiejętność pracy w zespole samodzielność ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-26 14:42

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

... za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46