szukaj


Search results

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-19 13:07

Plan pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2013 rok

D okument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-23 14:52

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 14:52

Protokół Nr XXVIII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XVI II/201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 grudnia 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 13:44

Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-30 13:58

Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:19

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:40

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-02 11:37

Protokół Nr XXIII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XIII /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 26 kwietnia 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-03 14:01

Protokół Nr XXII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XII /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 marca 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-08 14:21

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-24 08:36

Informacja o udzielonych dotacjach w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-23 11:41

Protokół Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XVI I/201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 29 listopada 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-03 10:58

Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-29 15:08

Protokół Nr XXIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XIV /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 26 czerwca 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-24 10:35