szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... 1.       O przedmiocie działalności i kompetencjach Ośrodek Pomocy ... zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy. Zadania zlecone gminie są realizowane zgodnie z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... Znak sprawy: OSP.S / 1 / 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy „ZAKUP ŚREDNIEGO ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Obiwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Aleksandrów , dnia 10.XII.2009r Znak:GR.OŚ.7624-17/2009 OBWIESZCZENIE ... ALEKSANDRÓW Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 11.XII.2009r Znak:GR.OŚ.7624-18/2009 ... ALEKSANDRÓW Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks ... uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-14 14:04

Zarządzenie Nr 9/2012

... w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków ... Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 08:46

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

... Zobacz: zaproszenie do składania ofert nr 1/2009 z dnia 17.02.2009 roku - zakładka konkursy. ... do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:21

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

... Zobacz: zaproszenie do składania ofert nr 1/2009 z dnia 17.02.2009 roku - zakładka konkursy. ... do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2010-03-02 14:20

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 13.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ... 442.192,49 PLN Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 11:03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... dnia 12.05.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ... 132.601,68 zł Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

... dnia 22.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. ... za 1 litr ) Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 12:59

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... 16.10.2007r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ... Streszczenie oceny i porównanie ofert 1.Oferta firmy „Interoil „- niższa cena za jeden ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

... dnia 29.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ... PLN Uzasadnienie wyboru ofert: najniższa cena ofertowa . Oferty złożyli następujący ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:19

Zarządzenie Nr 15/2017

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-02 16:54

Zarządzenie Nr 57/2011

... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:45

Zarządzenie Nr 9/2016

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-22 09:58