szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu ... Zamawiający ogłasza uproszczony przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego ; Zarządzenie Wójta ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 3.1. Przedmiotem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-12 08:57

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-23 12:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości ... 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

... O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości ... 3. Adres strony internetowej ,na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-20 07:42

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z montażem stolraki okiennej i drzwiowej.

... Aleksandrów, dnia 16.04.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-26 07:57

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... 157728 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ... jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

  O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... OGŁOSZENIE Gmina Aleksandrów ... ogłasza przetarg nieoganiczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie ... 296238 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... 56030 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: ... o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... zamawiającego: Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlice wiejską. II.1.2) Rodzaj zamówienia: ... instalacja wodociągowa wewnętrzna instalacja c. o. instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej wentylacja zasilanie ... ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

... Aleksandrów, dnia 30.09.2008r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... 5) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 6) Z amawiający nie przewiduje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 14:23

Uchwała Nr X/46/2007

... w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok Na podstawie ... 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 12:59

Uchwała Nr XII/74/2007

... w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. ... pkt 10 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie 26 ... ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie : ... Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga od ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:11