szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Aleksandrowie 26 ... ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie : ... Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga od ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-22 08:18

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ... skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ... skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa  w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie ... z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotem niniejszego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Ogłoszenie o przetargu

...   14.02.2005 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Aleksandrów ... piotrkowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na zadanie: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-02 09:25

Zarządzenie Nr 22/2008

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Urzędu Gminy w ... gminnych jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 19 w związku z art. 20 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 ... lub rokowania z wykonawcami, 3) dokonuje otwarcia ofert, 4) dokonuje oceny spełniania przez wykonawców ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:03

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2015 (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

... Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2015 z dnia 30.10.2015r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-11-10 10:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-02-04 09:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-01 12:01

Zawiadomienie Starosty Powiatu Piotrkowskiego - decyzja w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-12 20:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezcyji o zezwoleniu na realizację inwestycji...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-17 14:09

Zaproszenie od składania ofert

... oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nie przekraczającej 2000 EURO, w ramach Poakcesyjnego ... przez Zamawiającego i/lub Komisję oceniającą ofertę. O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-02 07:40

Decyzja

... Aleksandrów , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Decyzja

... , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-7/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Decyzja

... , dnia 28.01.2008r Znak: GR.OŚ.7624-8/2007/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30