szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Zarządzenie Nr 6/2011

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Aleksandrów w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:32

Postanowienie - Rożenek

... Aleksandrów , dnia 15.05.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-10/2009 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:51

Uchwała Nr XL/238/2010

... kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Aleksandrów w związku z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 11:00

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach ... on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

...       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza nabór na ... w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Otwarcie ofert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie dokumentów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Zarządzenie Nr 39/2011

... w sprawie: powołania biegłego celem dokonania oceny ofert Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 16:23

Zarządzenie Nr 22/2013

... sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-10 08:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 ... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń urzędowych i plakatów ... Aleksandrów w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-07 10:11

Uchwała Nr XXVIII/158/06

... art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z ... 3.      sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:38

Uwaga Rolnicy! Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

OGŁOSZENIE UWAGA ROLNICY: od 1 stycznia  2012 roku obowiązują nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-11 08:17