szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o przetargu.

... r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... powykonawcza Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... dnia 15.04.2008 r.   OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... m 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-16/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-9/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-15/2009   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-10/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... Aleksandrów , dnia 24.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-11/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Zarządzenie Nr 26/2006

... w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie § ... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-08 08:24

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... Aleksandrów , dnia 28.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-8/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... Aleksandrów , dnia 21.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... , dnia 28.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-7/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji Działając na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

... Własnych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 1) Statutu ... 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z ... późn. zm.), 3) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. ... porozumień z organami administracji publicznej (zadania ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... dnia 08.10.2009 OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 ... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w ... 4) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... dnia 18 .10.20 10 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 ... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji środowiskowych

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art.46a ust.5 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-18 10:30