szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... Dnia 08.10.2008 OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW ... Dostawa oleju opałowego  dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół  na terenie gminy Aleksandrów w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Ogłoszenie o wynikach konkursu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ... W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej złożono jedną ofertę. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 09:00

Ogłoszenie o przetargu

Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW ... odpłatnością. W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-22 08:36

OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 07:38

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:57

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... rok 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej . Dzieli się te zadania na własne i zadania zlecone . Do głównych własnych zadań ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:36

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 14:51

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:37

Ogłoszenie -

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:23

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:33

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:48

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji.

O G Ł O S Z E N I E   W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-08 08:01

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... Aleksandrów, dnia 18.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ewid. 62, 68, 94, 120, 264 od km 0+000 do km 3+826,33 ” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17