szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Praca asystenta będzie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej...

... 25 kwietnia 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-26 10:57

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ogłasza nabór na ...    ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009r,  Nr 175,poz.1362 z póź. zm.) ... praca socjalna lub -ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-29 14:21

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego.

...     f)      oświadczenia: o stanie zdrowia, obywatelstwie i niekaralności, ... terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-19 10:33

Nabór na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów >> Załącznik do ogłoszenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-06 14:44

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

... W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-21 11:34

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

...     OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU (wszczęciu postępowania o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Ogłoszenie o przetargu

Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW ... odpłatnością. W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-22 08:36

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Informacja o wynikach naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU URZĄD GMINY ... i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego. Następnie w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 13:39

Ogłoszenie o przetargu.

... 05.07.2007 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRóW 26 -337 ALEKSANDRóW ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... Aleksandrów, dnia 26.05.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... 1. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna). 2. Remont ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... dnia 21.09.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0004 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... dnia 15.04.2008 r.   OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW ... W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po ... Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06