szukaj

The words o, na were not included because they were too short.

Search results

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

... w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Utworzenie o prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:47

Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie Nad Czarną

... Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie n.Czarną utworzone zostało w związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty w 1999 r. W roku szkolnym ... tradycją stało się uczestnictwo uczniów w konkursie „ Krajobrazy polskie’, w którym nasi uczniowie ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:51

Ogłoszenie

... podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... GMINY ALEKSANDRóW OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... art. 18 ust.2pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591, ... Nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym wiedzy o problemach alkoholowych narkomanii ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... Nr 1/2010 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej ... jest jeden z poniższych warunków: o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Zarządzenie Nr 24/2017

... sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i ... z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-05 14:04

Zarządzenie Nr 16/2015

... sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i ... z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-18 13:30

Zarządzenie Nr 8/2013

... Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i ... Gminy A leksandró w we współpracy z o rganizacjam i pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-04 12:15

Zarządzenie Nr 11/2016

... sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i ... z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-05 10:15

Zarządzenie Nr 16/2014

... w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ... z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Zarządzenie Nr 16/2017

... sprawie powołania Komisji Konkursowej od zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i ... z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 12:09

Zarządzenie Nr 13/2015

... sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-11 13:53

Zarządzenie Nr 13/2017

... sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 15:31