szukaj

Słowo za nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   15) inspirowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,   16) sprawowanie ...   5) windykacja należności z tytułu opłat za wodę i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,   6) zarządzanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr IV/20/2007

... czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych ... przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z nabycia nieruchomości opłata ta nie podlega zwrotowi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XXXIV/210/2010

... grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 14:01

Uchwała Nr VI/45/2015

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-08 14:05

Uchwała Nr XIV/104/2016

... w sprawie przedłużenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 08:30

Uchwała Nr IV/23/2011

... w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 09:45

Uchwała Nr XIII/82/2012

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:22

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od ... Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Uchwała Nr XXIII/161/2013

... czasu obowiązywania dot ychczasowej taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie G ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:39

Uchwała Nr XXXIII/205/2009

... w sprawie: określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:15

Uchwała Nr XXX/220/2014

... w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:53

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W ... 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W ... 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Ogłoszenie o przetargu

... Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością. W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ ... 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-22 08:36

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W ... 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46