szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Postanowienie

... Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( ... ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( ... ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Współpraca z WFOŚiGW

... terenie Gminy Aleksandrów realizowane są projekty z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłami: "Czyste środowisko - ... Ziemia - moim domem", "Żyć w zgodzie z naturą", Żyjemy - poznajemy - szanujemy". Programy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-18 13:15

Modernizacja 8 km dróg gminnych w gminie Aleksandrów

... PLN, w tym 75% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.     W dniu 18 ... dostępu mieszkańców, zarówno kobiet jak i mężczyzn z miejscowości zlokalizowanych w jej pobliżu do sieci dróg wyższego rzędu. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 08:34

Lista kandyedatów spełniajacych wymagania formalne naboru na stanowisko Informatyk.

... spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 6.08.2007r.: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-29 09:40

Zarządzenie Nr 20/2010

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 maja 2010 roku   w sprawie ustalenia imiennego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 11:59

Nabór na wolne stanowisko pracy

... zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za ... wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych, 3) Wykonywanie ... pod kątem zgodności zainstalowanego oprogramowania z umowami licencyjnymi, usuwanie oprogramowania, dla którego nie można ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:03

Nabór na wolne stanowisko

... zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za ... wykształcenie z zakresu funduszy europejskich, dobra ... współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Pracy w sprawach z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-26 14:44

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY ... Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr1 /2007 Kierownika GZOKSiT w Aleksandrów z dnia 8 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-21 11:34

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... i rozbudowa strażnicy OSP w miejscowości Ciechomin z przeznaczeniem na świetlice wiejską.” 1) ... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych ... na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na PSZOK w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-02 12:22

Uchwała Nr XXIV/164/2013

... 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 6 czerwca 201 3 roku   ... projektu "Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów" w ramach konkursu Priorytetu XI, Poddziałania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-12 12:33