szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

... do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ... niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116    ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009r,  Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Zarządzenie Nr 22/2008

... WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie: organizacji ... Na podstawie art. 19 w związku z art. 20 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:03

Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

... ,wiórami,trocinami oraz korą z drewna. W skład kotłowni wchodzą : 1.Piec Co stalowy ... 330 cm, Cena wywoławcza wynosi: 8.000,00 zł Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-21 11:15

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Zarządzenie Nr 12/2007

... z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia         ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

Dostęp do informacji nie opublikowanej w BIP

... na stronie BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2013-01-07 11:36

Uchwała Nr XXIII/162/2013

... 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 6 kwietnia 201 3 roku   ... wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z e sprzedażą udziału w gruncie . dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:40

Ogłoszenie.

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH ... Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. ... Zdrowia w Aleksandrowie 4. Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej na działkach gminnych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-16 15:36

Uchwała Nr XIV/87/2008

... XIV/87/2008r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 kwietnia 2008 roku   w sprawie: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:37

Uchwała Nr XXVI/192/2013

... 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 201 3 roku   ... uchwalenia programu wspolpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-10 11:52

Zarządzenie Nr 2/2012

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 13 stycznia 2012r w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:14

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-11-02 13:46

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 14:52

Uchwała Nr II/8/2006

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w spawie: ustalenia składów osobowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:27

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41