szukaj

The words sp, z, oo were not included because they were too short.

Search results

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... 06 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku w ... a także tworzone jest zaplecze do efektywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. ... formy sportowo - turystyczne, »doposażanie miejsc spędzania czasu wolnego (świetlice szkolne, hale sportowe), ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, celów i kierunków polityki ...   19) nadzór nad działalnością spółek wodnych,   20) współdziałanie z terenowymi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr IV/20/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad ... nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 2. Zbycie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i ... pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że ... należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż, filia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym

... r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-16 09:32

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na ... Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, Samorządy zawodowe, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... w klasie wynosi 23.Obwód szkolny obejmuje dzieci z 14 miejscowości: Aleksandrów, Marianów, Janikowice, Kawęczyn, ... w WC chłopców na parterze budynku, zainstalowano spłuczki w toaletach. Klasy I i IV wyposażono w nowe stoliki i krzesła. Do ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Referat spraw obywatelskich

...   11) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego,   12) wykonywanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:04

POŁOŻENIE I HISTORIA

... jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym brzegu rzeki Pilicy. Sąsiaduje   z gminami:   - od północy z gminą Mniszków ,   ... były    do produkcji pieczywa w spółdzielczych piekarniach oraz na sprzedaż ludności.    ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Nabór na wolne stanowisko

... do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 3)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ... niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116   ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009r, Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. ... i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki OSP Skotniki. 2. Odbiór samochodu ... gwarancyjnej; e) samochód wydany zostanie z pełnym zbiornikiem paliwa; f) samochód zostanie ubezpieczony przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Konkurs na głównego księgowego.

... głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art 45,ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249,poz.2104 z dnia ... Turystyki w Aleksandrowie pokój nr 106 do godz. 12 oo W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Gminny Zespół Oświaty

...      i wydatkach z osobowego funduszu płac, 2/ obsługa administracyjno-gospodarcza, ... obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami,  5/ opracowanie zbiorczych projektów, ... i funduszu płac     realizowanego z budżetu gminy,  7/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

... czas odcisnął silne swe piętno. Z trudem można odczytać gołym okiem dokument niezwykle ważny dla szkoły. ... dwóch gmin: Radoni i Niewierszyn skorzystali z aktu organicznego, jakim był ukaz z dn. 30 sierpnia 1864 roku. Ten akt prawny, mający moc ustawy, dawał ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53