szukaj


Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony ... prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,   5) nadzór ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-10 10:36

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... § 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ... i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Nabór na wolne stanowisko

...   KIEROWNIK Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i ... przestrzennego, - gospodarki komunalnej, - gospodarki gruntami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 13:44

Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-23 19:21

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrów za rok 2016

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-24 13:57

Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok

Uchwała i plan dostępne tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-15 10:32

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

  Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007   ... absolutorium Wójtowi Gminy. 2. Ocena gospodarki finansowej gminy za 2006 rok. 3. Informacja z ... i jej wewnętrznych organów za 2007r. 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Plan ochrony środowiska

PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:32

Plan rozwoju lokalnego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:33

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... >> Obmiar Borowiec >> Plan sytuacyjny Kalinków >> Plan sytuacyjny Borowiec >> Opis techniczny Kalinków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina Aleksandrów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:37

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 09:17

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Dokument do pobrania tutaj (.doc) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-02 13:48

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... .   Specyfikacja >> Plan Sytuacyjny >> Książka Przedmiarów >> Przedmiar Robót >> Plan Sytuacyjny >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43