szukaj


Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z uwzględnieniem uwarunkowań, ... prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,   5) nadzór ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr IV/20/2007

... : dążyć do optymalnego zagospodarowania nieruchomości w oparciu o ustalenia zawarte w studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów lub miejscowego planu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina Aleksandrów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:37

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej - plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wolica

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-13 09:03

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... § 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku wg załącznika Nr 4 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok

Uchwała i plan dostępne tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-15 10:32

Plan ochrony środowiska

PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:32

Plan rozwoju lokalnego

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALEKSANDRóW Cały dokument... ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:33

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

  Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007   ... i jej wewnętrznych organów za 2007r. 3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych. 4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-26 14:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wolica

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-10 11:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-18 12:21

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-18 12:25

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Mapa do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-20 11:16

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-26 08:02