szukaj


Search results

Radni

...     Rok 2012 Kowalski Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy , zam. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-10-25 11:42

Uchwała Nr XII/69/2011

... pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2012 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:50

Uchwała Nr XIII/81/2012

Uchwała Nr XIII/81/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 marca 2012 roku   w sprawie powierzenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:20

Uchwała Nr XVI/95/2012

Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 3 sierpnia 2012 roku   w sprawie: Zmieniająca ... wieloletniej prognozy Gminy Aleksandrów na lata 2012-2020 oraz prognozy długu. dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-31 13:23

Zarządzenia Nr 17/2012

Zarządzenie Nr 1 7 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 9 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:55

Uchwała Nr XIV/90/2012

Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 czerwca 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-18 10:00

Zarządzenie Nr 63/2012

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 11 ... sprawie:  zmiany zarządzenia 59/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:49

Uchwała Nr XIV/87/2012

Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 czerwca 2012 roku   w sprawie podziału Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-12 07:19

Uchwała Nr XVII/100/2012

Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 września 2012 roku   w sprawie: udzielenia pomocy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-05 14:01

Zarządzenie Nr 23/2012

Zarządzenie Nr 23 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 12:49

Zarządzenie Nr 51/2012

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 6 ... Zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:21

Uchwała Nr XIII/81/2008

... z dochodów własnych gminy w latach 2009 - 2012. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel in ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28

Uchwała Nr XII/70/2011

... - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów na 2012 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:53

Uchwała Nr XIII/82/2012

Uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 marca 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia taryf ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-12 09:22

Zarządzenie Nr 18/2012

Zarządzenie Nr 1 8 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 9 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 10:05