szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu.

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości ... na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Oświadczenia majątkowe Pracowników

... majątkowe>>   Rok 2012 Głowacki Dionizy - Wójt Gminy ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:33

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... wylicytowanego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% IV. FORMA DYSPONOWANIA ... z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości . Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Informacja o projekcie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi

Aleksandrów, dnia 10 października 2012 r. INFORMACJA ... Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w dniu 10 października 2012 r. został umieszczony projekt programu współpracy Gminy ... rok, do którego w terminie do dnia 24 października 2012 r. można składać uwagi i wnioski osobiście w Urzędzie Gminy lub za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-10 13:23

Uchwała Nr XIX/113/2012

Uchwała Nr X IX /1 13 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 listopada 2012 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2012 rok . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-19 15:48

Uchwała Nr XXI/135/2012

Uchwała Nr X XI /1 3 5 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 roku   w sprawie  ... prognozy finansowej Gminy Aleksandró w na lata 2012 - 2020 or az prognozy długu . dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:56

Uchwała Nr XXI/136/2012

Uchwała Nr X XI /1 3 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Alek sandró w na 2012 rok . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:57

Ogłoszenie

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-14 07:09

Zmiany w zakresie podatków

... gdy kwota ww. podatków nie przekracza 100zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Uchwała Nr VIII/67/2015

... wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:48

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 8,14 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Uchwała Nr VIII/69/2015

... w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:52

Wybrana oferta

... osiemdziesiąt dwa złotych 51/100)   podatek VAT 7% - 12.745,78 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06