szukaj


Search results

Zmiany w zakresie podatków

... gdy kwota ww. podatków nie przekracza 100zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Uchwała Nr VIII/67/2015

... wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:48

Wybór oferty na zakup kruszywa drogowego

... doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 8,14 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:56

Uchwała Nr VIII/69/2015

... w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:52

Wybrana oferta

... osiemdziesiąt dwa złotych 51/100)   podatek VAT 7% - 12.745,78 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06

Uchwała Nr XI/64/2011

... wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:36

Wybór oferty na wynajem podnośnika

... doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 22% tj. - 10,82 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... osiemdziesiąt jeden złotych 31/100) - podatek VAT 22% - 34.018,69 zł ( słownie złotych: trzydzieści cztery ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24

Uchwała Nr XVIII/106/2012

Uchwała Nr XVIII/10 6 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 17 października 2012 roku   w sprawie: p rz e ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-08 15:12

Uchwała Nr XX/118/2012

Uchwała Nr X X /1 1 8 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 0 grudni a 2012 roku   w sprawie: Gminnego Programu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:35

Uchwała Nr XXI/134/2012

Uchwała Nr X XI /1 3 4 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 roku   w sprawie  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:55

Zarządzenie Nr 38/2012

Zarządzenie Nr 38 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 ... w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok . Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-11 13:00

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

... do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2012.”- w ilości 10000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ... aby zamówienie zostało wykonane w okresie od 2.01.2012 do dnia 31 grudnia 2012. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-12 08:57

Uchwała Nr XXI/128/2012

Uchwała Nr X XI /1 2 9 /2012 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 8 grudni a 2012 roku   w sprawie  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 13:27

Zarządzenie Nr 4/2012

Zarządzenie Nr 4 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 2 ... w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok . Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:20