szukaj

Słowo od nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Druki i formularze

... (.pdf, .doc, .odt, .xls, .ods) Informacja na podatek od nieruchomości >> Deklaracja na podatek od nieruchomości ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:37

Uchwała Nr IV/20/2007

... nabywanie i zbywanie oraz obciążanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego ... wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:37

Deklaracja na podatek od leśny

Deklaracja na podatek leśny (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:37

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Informacja w sprawie podateku rolnego

Informacja na podatek rolny (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja na podatek leśny (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ... , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-04 15:47

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... gruntami:   1) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,   2) prowadzenie spraw w zakresie ... prawa pierwokupu dla nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub od Gminy,   7) wydawanie opinii w sprawach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Ogłoszenie o przetargu.

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ... , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

... wylicytowanego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% IV. FORMA DYSPONOWANIA ... , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-12 11:36

Ogłoszenie o przetargu.

... uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ... , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... nieruchomości do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wys. 22%) 2) wartość gruntu ... nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu . jest poprzednim ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY   ... nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu jest poprzednim ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30